Εκκίνηση Windows σε Safe Mode (Ασφαλή λειτουργία)

Όταν τα Windows λειτουργούν σε ασφαλή λειτουργία (safe mode), φορτώνουν μόνο τους απαραίτητους drivers ώστε να ξεκινήσουν και τίποτα άλλο. Αυτό μας βοηθάει αν για παράδειγμα έχουμε κολλήσει κάποιο ιό, ή αν κάποιο πρόγραμμα εμποδίζει την κανονική λειτουργία των windows, ώστε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διορθώσουμε το πρόβλημα.
Παρακάτω θα δούμε πως να κάνουμε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode) για κάθε μία έκδοση των Windows ώστε να ακολουθήσετε αυτή που σας αφορά.

Windows 7/Vista/XP

Αμέσως μόλις ανοίξουμε ή κάνουμε επανεκκίνηση τον υπολογιστή, πατάμε το πλήκτρο F8 στο πληκτρολόγιο συνεχόμενα (όχι συνέχεια), δλδ το πατάμε το αφήνουμε, το πατάμε το αφήνουμε κ.ο.κ μέχρι να μας δείξει στην οθόνη το μενού "Advanced Boot Options"  ή στα Ελληνικά "Επιλογές Εκκίνησης για προχωρημένους". Μόλις εμφανιστεί το μενού, μετακινούμαστε με τα βελάκια πάνω κάτω και επιλέγουμε το Safe Mode With Networking ή στα Ελληνικά Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο και πατάμε Enter

Δείτε και στο παρακάτω video όλη την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω

Windows 8

Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις (Settings) και επιλέγετε Λειτουργία (Power) και μετά Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshoot)
Στο επόμενο μενού επιλέγουμε Προχωρημένες Επιλογές (Advanced Options) και μετά Επιλογές Εκκίνησης (Startup Settings). Στο επόμενο μενού επιλέγουμε Επανεκκίνηση (Restart) και στο τελευταίο μενού πατώντας τον αριθμό 5 στο πληκτρολόγιο, επιλέγουμε Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode With Networking)

Δείτε στο παρακάτω video όλη την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω (στην αρχή της διαδικασίας του video εσείς αντί να πάτε στο "Change Pc Settings" πηγαίντε απ ευθείας στο "Power" και μετά "Troubleshoot", από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι όπως την περιγράψαμε

Windows 10

Η Διαδικασία είναι παρόμοια με τα Windows 8 που είδαμε πριν.
Πηγαίνουμε στο Έναρξη (Start), επιλέγουμε Λειτουργία (Power) και με πατημένο το πλήκτρο shift κάνουμε κλικ στο Επανεκκίνηση (Restart)

Στο μενού επιλέγουμε Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshoot) και μετά Προχωρημένες Επιλογές (Advances Options).
Στο επόμενο μενού επιλέγουμε Επιλογές Εκκίνησης (Startup Settings) και στο επόμενο μενού κάνουμε κλικ στο Επανεκκίνηση (Restart)
Στο τελευταίο μενού πατώντας τον αριθμό 5 στο πληκτρολόγιο επιλέγουμε Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode With Networking)

Δείτε και στο παρακάτω video όλη την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω και έχετε υπόψιν σας ότι στο βίντεο σας δείχνει και άλλους 2 τρόπους